บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

15 ก.พ.

วิธีการดำเนินการศึกษา

1.            ทำการประชุมเพื่อหามัติของกลุ่มที่จะทำงาน

2.            ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำไบโอดีเซลจากอินเตอร์เน็ต

3.            ติดต่อประสานงานกับทางสถานที่เพื่อเตรียมห้องทดลอง

4.            ทำการทดลองปฏิบัติงานจริง

5.            จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ

6.            จัดทำเว็บไซต์

7.            นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ วันที่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงงาน
ขั้นเตรียม ทำการประชุมเพื่อหามัติของกลุ่มที่จะทำงาน

 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำไบโอดีเซลจากอินเตอร์เน็ต

 

ติดต่อประสานงานกับทางสถานที่เพื่อเตรียมห้องทดลอง

20-26 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2553

โรงเรียนศรี-สวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นปฏิบัติงาน ทำการทดลองปฏิบัติงานจริง

 

จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ

 

28  พฤศจิกายน-3 ธันวาคมพ.ศ.2553 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นสรุปผล จัดทำเว็บไซต์ 10 ธันวาคม พ.ศ.2553-

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นเตรียมนำเสนอผลงาน นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ

ระยะเวลา

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: