บทที่ 1 บทนำ

15 ก.พ.ที่มาและความสำคัญ

ไบโอดีเซล (อังกฤษ: Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้

คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะทำการศึกษาเพื่อที่จะทำไบโอดีเซลขึ้นมาใช้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เต็มร้อยอันเนื่องมาจากความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ก็ตาม ทั้นี้ทั้งนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถสร้างความรู้ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมาก

จุดประสงค์ของโครงงาน

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการผลิตพลังงานทางเลือกของทั้งผู้พัฒนาและท่านผู้ชม

2.      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำไบโอดีเซลเบื้องต้น ให้กับผู้ที่สนใจ

3.      เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ตัดต่อวิดีโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

5.      เพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำไบโอดีเซล

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การไบโอดีเซล ไปผลิตใช้เองได้

3.      สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะไบโอดีเซลเป็นพลังงานที่สะอากกว่าน้ำมันดีเซลปกติ

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

 

 

ขอบเขตของการศึกษา

1.      ศึกษาวิธีการทำพิซซ่าอย่างง่ายจากอินเตอร์เน็ต

2.      ตัดต่อวีดิโอโดยใช้โปรแกรม Ulead videoStudio version 11

3.      ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS3

4.      เว็บไซต์เผยแพร่ คือ http://www.wordpress.com

5.      เว็บไซต์รูปภาพคือ http://www.flickr.com

6.      เว็บไซต์วีดิโอคือ http://www.youtube.com

 

 

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “บทที่ 1 บทนำ”

  1. pitandyim กุมภาพันธ์ 15, 2011 ที่ 2:30 AM #

    มันดีจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: