Tok….นางสาวพิชญา อภิวัน

11 ก.พ.

 

ข้าพเจ้ามีหน้าที่จัดทำ www.wordpress.com ในการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง  How  To  Make  Biodiesel ?  เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการทำไบโอดีเซลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  “

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: